Strona główna » Warunki reklamacji

Warunki reklamacji

Sposób załatwiania reklamacji oparty jest na obowiązującej Ustawie. -gwarancja konsumencka – art.13 ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego.

1. Gwarancja udzielana jest przez firmę FUXTEC POLSKA stanowi zobowiązanie do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych materiałowych i montażowych zakupionego urządzenia.

2. Gwarancja udzielona jest na okres:
-24 miesięcy od daty sprzedaży w przypadku zakupu konsumenckiego
-12 miesięcy od daty sprzedaży w przypadku zakupu komercyjnego

3. Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1176) jest to zakup dokonany przez osobę fizyczną, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zakup dokonany przez podmiot gospodarczy lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą uważa się za zakup komercyjny.

4. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych przez użytkownika jest dostarczenie kompletnego, oczyszczonego urządzenia wraz z opakowaniem, dowodem zakupu (akceptowane jest ksero dowodu zakupu) oraz protokołem zgłoszenia reklamacji ze szczegółowym opisem usterki.

5. Serwis ma prawo odmówić przyjęcia do naprawy wyrobu nieczyszczonego lub oczyścić go na koszt zgłaszającego reklamację. 

6. Jeżeli przedmiot był użytkowany, to nie ma możliwości zwrotu go na zasadach rękojmi.

7. Gwarancja nie zostanie uwzględniona, jeśli przedmiot użyty został niezgodnie z przeznaczeniem, dotyczy to także elektronarzędzi z grupy dla majsterkowiczów wykorzystywanych do prac profesjonalnych i zarobkowych.

8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją używania i przechowywania sprzętu, niewłaściwej konserwacji (zamontowanie niewłaściwych części, filtrów, użyciu niewłaściwych smarów itp.) oraz uszkodzenia powstałe na skutek samowolnego dokonywania napraw sprzętu przez osoby do tego nie uprawnione.

9. Przeglądów i napraw gwarancyjnych może wykonać jedynie centralny serwis FUXTEC POLSKA lub jego autoryzowany punkt serwisowy. 

10. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści oraz poniesionych kosztów w związku z wadami rzeczy. Z warunków gwarancji wyłączone są również przypadki losowych uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacji np. powódź, pożar, uderzenia pioruna, nieprawidłowego napięcia zasilającego lub też innych czynników zewnętrznych. 

11. Gwarancją nie są objęte następujące części: łańcuch tnący, prowadnica, filtr powietrza, świeca zapłonowa, głowica żyłkowa, kosz sprzęgła, starter, linka startera, piasta noża, nóż tnący, piły tarczowe, pasy klinowe, uszczelki, okładziny ścierne, bezpieczniki, żarówki, płyny i środki smarujące, akumulatory, szczotki silników, których zużycie jest normalnym skutkiem użytkowania sprzętu.

12. Nie podlegają naprawie gwarancyjnej zabiegi związane z konserwacją i regulacją sprzętu przewidziane w instrukcji obsług, do wykonywania których użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie. 

13. Nie podlegają naprawie gwarancyjnej uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbania obowiązku natychmiastowego zgłoszenia dostrzeżonej usterki.

14. Gwarant ustosunkuje się do zgłoszonych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od daty dostarczenia, jednak naprawa może się przedłużyć w sytuacji kiedy brakuje części i serwis oczekuję na realizację zamówienia. 

15. Użytkownik ma obowiązek dostarczenia sprzętu, własnym transportem i na własny koszt, jeżeli odległość od punku serwisowego jest nie większa jak 25 km. W pozostałych przypadkach naprawy gwarancyjne należy zgłaszać poprzez e-mail sklep@fuxtec.pl

16. W przypadku uszkodzenia, które nie spełnia kryteriów naprawy gwarancyjnej, zostanie Pan/Pani obciążony kosztami, które muszą być z góry zapłacone w przypadku zaakceptowania płatnej naprawy. W przypadku braku akceptacji, płatnej naprawy zostanie Pan/Pani obciążona kosztami przesyłki, w obydwie strony (Klient-Serwis, Serwis-Klient)

17. Nie odbieramy paczek reklamacyjnych wysłanych do nas za pobraniem, oraz nie ponosimy kosztów wysyłek poniesionych przez Klienta bez uzgodnienia. 

18. Firma FUXTEC POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Niezwłocznie po otrzymaniu zakupionego lub reklamowanego towaru, należy obejrzeć opakowanie ze wszystkich stron i sprawdzić przy przewoźniku, czy nie jest uszkodzone. Jeżeli widoczne jest uszkodzenie zewnętrzne paczki, należy poprosić kuriera o arkusz reklamacyjny i złożyć reklamację zaznaczając „uszkodzenia zewnętrzne paczki”. Jest to podstawą do ubiegania się o ewentualne koszty związane ze zniszczeniem przez przewoźnika. 

19. Przed każdym wysłaniem, do serwisu urządzenia spalinowego, należy usunąć płyny eksploatacyjne (paliwo, olej silnikowy). Prosimy zadbać, aby karton, nie był polany tymi płynami. Przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia, przesyłki w chwili stwierdzenia obecności paliwa lub oleju. 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu